Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DuPho. gelden voor al het beeldmateriaal dat is gepubliceerd op deze website.

Het is toegestaan de beelden te downloaden voor privégebruik. Het is de sportverenigingen toegestaan het beeldmateriaal over te nemen in eigen media met naam- of bronvermelding alsmede notificatie binnen 14 dagen na publicatie.

Toestemming voor enig ander gebruik kan worden overeengekomen in middels een toegesneden licentie overeenkomst.

Algemene Voorwaarden van DuPho augustus 2016